Logistiek Vastgoed Nederland – editie 2019

Deze week verscheen de nieuwe jaareditie van het magazine Logistiek Vastgoed Nederland; alle logistieke hotspots op een rij.
Het magazine wordt gemaakt voor de gehele transportsector en alle bedrijven die zich bezighouden met warehousing en industriële bouw.

Met aandacht voor BusinessPark Vredenburgh staan ook dit jaar Wayland Developments / Wayland Real Estate weer in het magazine.

Lees het artikel hier.

Van den Elzen Plants kiest voor Glastuinbouwgebied Siberië

Van den Elzen Plants heeft een flinke stap gezet naar een mooie en stabiele toekomst. De producent van aardbeien-, frambozen- en aspergeplanten kocht onlangs een perceel van circa 43 hectare op Glastuinbouwgebied Siberië. De helft van de oppervlakte is voorlopig bestemd voor de buitenteelt van frambozenplanten; de andere helft ingericht voor glastuinbouw, bedrijfsgebouwen, koeling en huisvesting. ‘Siberië biedt met de ruimte en grootschaligheid goede groeimogelijkheden voor Van den Elzen’, zegt een tevreden directeur Frank Coppens.

Ruimte voor groei
De aantrekkende markt voor aardbeien- en frambozenplanten was voor de leiding van Van den Elzen Plants enkele jaren geleden het sein om uit te breiden. ,,En dan niet door her en der een kasje te kopen”, zegt directeur Coppens, ,,maar door gericht te zoeken naar een toekomstgericht glastuinbouwgebied waar we echt uit de voeten kunnen. Die ruimte en grootschaligheid hebben we op Siberië gevonden. Onze eerste actie is de aanleg van een frambozenveld. Daarnaast wordt al gewerkt aan de verdere inrichting van onze nieuwe locatie. Wij kunnen ons in dat kader prima vinden in de slogan Ruimte voor groei, die Siberië voert. Hier kunnen wij onze wensen voor de toekomst verwezenlijken.”
Ook directeur Arnaud van der Eijk van Wayland Developments is zeer te spreken over de komst van Van den Elzen Plants naar Siberië. ,,Het is goed te zien dat ambitieuze bedrijven als Van den Elzen Plants durven te investeren in de toekomst. En het was van onze kant een goede keuze om in te zetten op de komst van telers van zacht fruit naar Siberië. De kavel waar Van den Elzen Plants zich nu heeft gevestigd, is tot nu toe het grootste perceel van het hele gebied. Dankzij deze overeenkomst komt de uitbreiding naar Siberië West een flinke stap dichterbij.”

A12-corridor wordt logistieke hotspot

Wayland Developments is één van de initiatiefnemers die samen met de provincie, gemeenten en marktpartijen van de A12-corridor een logistieke hotspot gaan maken. Dat spraken zij af in een samenwerkingsovereenkomst.

Op 4 maart zetten de twaalf deelnemende partijen hun handtekening onder deze overeenkomst: gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van de provincie Zuid-Holland, wethouders van de gemeenten Lansingerland, Waddinxveen, Zoetermeer en Zuidplas, Bert Mooren, directeur VNO-NCW West, vertegenwoordigers van zes bedrijven, waaronder Arnaud van der Eijk, commercieel directeur van Wayland Developments.

Doel samenwerking
De samenwerking heeft als doel de A12-corridor tussen Gouda en Den Haag te versterken voor vestiging van logistieke bedrijven. Partijen werken samen om het vestigingsklimaat te verbeteren. Ze stellen grote kavels beschikbaar, willen de bereikbaarheid verbeteren, bedrijventerreinen verduurzamen en zorgen voor voldoende geschoolde arbeidskrachten.

Logistieke hotspot
Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Ruimte en Economie): “Met deze brede samenwerking willen wij de logistieke bedrijvigheid in de regio duurzaam, toekomstbestendig en concurrerend maken. Zo waarborgen wij de effectieve bevoorrading van de regio. Maar dat niet alleen: we willen op nationaal niveau concurrerend worden met andere logistieke regio’s. Wij streven ernaar om over drie jaar te behoren tot de top-5 van logistieke vestigingsregio’s in Nederland.”

Klanten, afnemers en werkgelegenheid
Hylcke Okkinga, directeur Montea Nederland: “Wij geloven sterk in de kracht van de A12-corridor. De grote hoeveelheid klanten en het grote arbeidspotentieel in deze regio maken deze locatie uitermate geschikt voor logistieke bedrijven die zich richten op de distributie in en vanuit de Randstad. De samenwerking verbindt vier op zichzelf staande bedrijventerreinen tot één geheel. Hiermee is het draagvlak voor structuurversterkende investeringen gerealiseerd en kunnen we de A12-corridor als één logistieke hotspot positioneren.”

Impuls economie
Ook Bert Mooren, directeur van VNO-NCW West, is blij met het resultaat: “Overheden en bedrijfsleven geven commitment voor krachtige samenwerking in plaats van onderlinge concurrentie bij de ontwikkeling van bedrijfsterreinen. De economische kansen voor een logistieke hotspot van nationaal en internationaal niveau zijn groot. De A12-corridor heeft binnen een uur een bereik van 8 miljoen consumenten. Investeren in duurzame en innovatieve logistieke bedrijven, een railterminal en een betere aansluiting van de bedrijfsterreinen op weg, water en spoor zal een belangrijke impuls geven aan de economie van Zuid-Holland.”

Infra-agenda
Uit onderzoek van bureau Stec blijkt dat er behoefte bestaat om de A12-corridor te ontwikkelen tot een moderne hotspot voor logistiek. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst committeren de twaalf partijen – en hun aantal groeit nog steeds – zich om drie jaar lang financieel en organisatorisch bij te dragen aan het realiseren en positioneren van de A12-corridor. Zij werken concreet aan een infra-agenda met onder andere de vestiging van een Holland Railterminal en goede ontsluiting woon-werkverkeer en vrachtverkeer. Duurzaamheid krijgt veel aandacht met het realiseren van een energy-hub waarbij duurzame energie op grote schaal wordt opgewekt en uitgewisseld en waar nodig ook opgeslagen.

Ook wordt met de gebruikers van de bedrijventerreinen een bedrijven-community opgericht, waarin zij samenwerken om knelpunten die zij ervaren op te helpen lossen, zoals op het gebied van arbeidsmarkt en ladingbundeling.

HortiContact 2019

HortiContact, dé netwerkbeurs van de Nederlandse tuinbouw, lanceert tijdens hun 2019 editie een nieuw themagebied: Soft Fruit Experience.

Het themagebied krijgt een eigen plek op de beursvloer. Hier staan bedrijven die gespecialiseerd zijn in zachtfruit onder glas: van aardbei tot braam en van framboos tot bes. “Zachtfruit speelt een steeds grotere rol in de glastuinbouwsector en daar willen wij op inspelen”, zegt organisator Ramon Schlepers.