Eind 2017 houtstookinstallatie Siberië operationeel

In het glastuinbouwgebied Siberië komt een houtstookinstallatie te staan die een deel van de glastuinbouwbedrijven in het gebied moet gaan voorzien van warmte, de elektriciteit zal aan het net worden geleverd. Volgens Arnaud van der Eijk, commercieel directeur van Wayland Developments die het glastuinbouwgebied ontwikkelt, verkoopt en beheert, is het belangrijk om het gebied uit te rusten met verschillende energiebronnen.

Momenteel wordt er bij vier bedrijven in het gebied een inventarisatie gedaan om te kijken of zij interesse hebben in warmte van deze houtstookinstallatie. Over enkele maanden wordt hiervan de uitkomst verwacht. De houtstookinstallatie komt te staan in twee bedrijfsgebouwen in het glastuinbouwgebied, daartoe loopt inmiddels een aanvraag bij de gemeente.

De capaciteit van de houtstookinstallatie zal maximaal 15 MW thermisch zijn, aldus Van der Eijk. “Dat is vergelijkbaar met een gemiddelde aardwarmtebron.” Voor de houtstookinstallatie wordt een meerjarig contract afgesloten met een leverancier van houtpallets. Er wordt straks gebruik gemaakt van een houtstookinstallatie die een stoomturbine aandrijft. De CO2 die daarbij vrijkomt, zal nog niet worden gewonnen uit de installatie. “De winning en transport van CO2 uit deze installatie wordt nog onderzocht. Mogelijk kan de CO2 uit deze installatie in een later stadium wel gebruikt worden door de telers.” De bedoeling is dat de houtstookinstallatie eind 2017 operationeel is.

Streven naar één warmtenetwerk

Van der Eijk: “Deze nieuwe warmtebron in de vorm van een houtstookinstallatie is een goedkoper alternatief voor telers die nu met een wkk warmte produceren.” Het uiteindelijke streven is om in het glastuinbouwgebied een ‘open’ netwerk aan te leggen waar alle bedrijven, momenteel negen, in het glastuinbouwgebied op aangesloten zijn en waar zij hun warmte uit eigen voorzieningen kunnen invoegen of er aan kunnen onttrekken. Van der Eijk: “De houtstookinstallatie zou de basisinstallatie voor dit warmtenetwerk kunnen vormen.”

Na de opstart fase van de houtstookinstallatie is het mogelijk om zowel het warmtenetwerk in het gebied als de installatie uit te breiden. De directeur geeft aan dat er vooralsnog geen plannen zijn voor aardwarmte in Siberië. “Maar komt aardwarmte er op termijn wel, dan zal ook deze warmte aan het netwerk kunnen worden toegevoegd.”

IMG_9903

Glastuinbouwgebied Siberië bouwt voort

Onlangs zette commercieel directeur van Wayland Developments, Arnaud van der Eijk, samen met de eigenaar van Kwekerij Gubbels, Erik Gubbels, de handtekening onder de overeenkomst voor aanschaf van een glastuinbouwperceel. Kwekerij Gubbels breidt maar liefst met 11 hectare uit; 9,5 hectare glas en 1,5 hectare gietwaterbassin. De kwekerij, op glastuinbouwgebied Siberië, wordt met deze uitbreiding 25 hectares groot. Eind 2016 start het bedrijf Maurice Kassenbouw met de bouw.

Van Dijck Groenteproducties

Naast de genoemde perceelinvulling heeft Van Dijck Groenteproducties, reeds gevestigd op Siberië, 4 hectare bos en natuur aangekocht waarmee het bedrijf, opererend onder de naam Siberia B.V., zijn totale grondpositie binnen Glastuinbouwgebied Siberië vergroot.

Arnaud van der Eijk: “We hebben de ruimte en de juiste infra. Ondernemers kiezen voor optimale vestigingslocaties. Met de ideale ligging bij Venlo aan de A67 en de gunstige perceelindeling voldoet Siberië aan de juiste eisen van de moderne kweker!”

Erik Gubbels (l) en Arnaud van der Eijk

Start kavel verkoop VRIJ wonen aan de Plasweg te Waddinxveen

Vrijdag 3 juni start de kavel verkoop van het project VRIJ wonen aan de Plasweg.

Vanaf dat moment heeft u de mogelijkheid officieel in te schrijven voor een kavel van uw keuze.

De start verkoop zal plaatsvinden tijdens het Kavel Huis Tuin evenement. Dit evenement vindt plaats op vrijdag 3 juni en zaterdag 4 juni bij Ernst Baas Hoveniers.

De inschrijving sluit op donderdag 30 juni 2016, waarna de loting op 8 juli zal plaatsvinden.

Kijk hier voor meer informatie over de kavels.