Eind 2017 houtstookinstallatie Siberië operationeel

In het glastuinbouwgebied Siberië komt een houtstookinstallatie te staan die een deel van de glastuinbouwbedrijven in het gebied moet gaan voorzien van warmte, de elektriciteit zal aan het net worden geleverd. Volgens Arnaud van der Eijk, commercieel directeur van Wayland Developments die het glastuinbouwgebied ontwikkelt, verkoopt en beheert, is het belangrijk om het gebied uit te rusten met verschillende energiebronnen.

Momenteel wordt er bij vier bedrijven in het gebied een inventarisatie gedaan om te kijken of zij interesse hebben in warmte van deze houtstookinstallatie. Over enkele maanden wordt hiervan de uitkomst verwacht. De houtstookinstallatie komt te staan in twee bedrijfsgebouwen in het glastuinbouwgebied, daartoe loopt inmiddels een aanvraag bij de gemeente.

De capaciteit van de houtstookinstallatie zal maximaal 15 MW thermisch zijn, aldus Van der Eijk. “Dat is vergelijkbaar met een gemiddelde aardwarmtebron.” Voor de houtstookinstallatie wordt een meerjarig contract afgesloten met een leverancier van houtpallets. Er wordt straks gebruik gemaakt van een houtstookinstallatie die een stoomturbine aandrijft. De CO2 die daarbij vrijkomt, zal nog niet worden gewonnen uit de installatie. “De winning en transport van CO2 uit deze installatie wordt nog onderzocht. Mogelijk kan de CO2 uit deze installatie in een later stadium wel gebruikt worden door de telers.” De bedoeling is dat de houtstookinstallatie eind 2017 operationeel is.

Streven naar één warmtenetwerk

Van der Eijk: “Deze nieuwe warmtebron in de vorm van een houtstookinstallatie is een goedkoper alternatief voor telers die nu met een wkk warmte produceren.” Het uiteindelijke streven is om in het glastuinbouwgebied een ‘open’ netwerk aan te leggen waar alle bedrijven, momenteel negen, in het glastuinbouwgebied op aangesloten zijn en waar zij hun warmte uit eigen voorzieningen kunnen invoegen of er aan kunnen onttrekken. Van der Eijk: “De houtstookinstallatie zou de basisinstallatie voor dit warmtenetwerk kunnen vormen.”

Na de opstart fase van de houtstookinstallatie is het mogelijk om zowel het warmtenetwerk in het gebied als de installatie uit te breiden. De directeur geeft aan dat er vooralsnog geen plannen zijn voor aardwarmte in Siberië. “Maar komt aardwarmte er op termijn wel, dan zal ook deze warmte aan het netwerk kunnen worden toegevoegd.”

IMG_9903

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.